| et | en | ru |      
Kliendileping

Kliendileping

Kliendilepinguga määratakse õigusteenust osutava advokaadi nimi, tema volitus ja ülesanded ning advokaaditasu vorm, suurus või määr. Kliendilepingu sõlmimisel lähtume järgmisest.

Advokaaditasu osas teeme meie kliendile esimese hinnapakkumise .

Esimene vestlus on tasuta. Vaatame, kas asi on aetav.

Kui vestlusest oli kasu, kuid edasiste ülesannete osas jäi initsiatiiv kliendile, võime teha tasu ettepaneku.

Klient tasub alati arve alusel.

Tasu on võimalik määrata kas tunnitasuna, koondtasuna või osatasuna.

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee